2022 / 2023 - Pribudlo v systéme mnoho noviniek

V roku 2022 sme do systému integrovali kompletný systém na podpisovanie tlačív. Zo základného systému SISTER sme spravili rozšírenie na systém SISTER+ self portál. Tento portál umožňuje mzdovým účtovníkom pridávať hromadne každý mesiac všetkým zamestnancom ich výplatné pásky. Systém po nahraní mnohostránkového PDF(s výplatnými páskami) dané PDF rozdelí na strany – podľa osobných čísel zamestnancov a priradí jednotlivé výplatné pásky zamestnancom. Zamestnanec vidí svoje výplatné pásky po prihlásení sa do systému.

Mzdový účtovník môže mať priradenú určitú spoločnosť, pričom ostatné spoločnosti ani ich zamestnancov v systéme nevidí.

VYŠE 13 000 SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV

Ďakujeme používateľom systému SISTER za prejavenú dôveru a tešíme sa na RZD 2022. Aktuálne je hotová tretia verzia systému, ktorá obsahuje množstvo vylepšení. Neváhajte nás kontaktovať. Systém prešiel medzinárodným penetračným testom a bezpečnostným auditom.

Tlačivá bez zbytočných starostí

Online informačný systém na vypĺňanie a generovanie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len Žiadosť) a vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len Vyhlásenie).

Prístup do systému
Vytvárajte, upravujte a vymazávajte prístupy pre jednotlivé spoločnosti a ich zamestnancov. Údaje zamestnancov môžete do systému jednoducho naimportovať pomocou rôznych metód, akými sú napríklad CSV, XML, XLS
Automatizované tlačivá
Formulár žiadosť/vyhlásenie ponúkne zamestnancovi ďalšie polia na základe predchádzajúcich vyplnených údajov. Pre správnosť vyplnenia údajov a efektívnejšiu kontrolu sú k dispozícii užitočné nápovede pre jednotlivé polia.
Nástenka
Majte prehľad o vyplnených tlačivách prostredníctvom podrobných štatistík, ktoré sa aktualizujú v reálnom čase. Štatistiky sú prehľadne rozdelené podľa roku, typu a stavu, v akom sa tlačivá nachádzajú.
Generovanie výstupov do Excelu
Jednoduchým kliknutím na stav tlačiva môžete exportovať štatistiky aj s údajmi do Excelu (formát .xls) podľa predlohy, ktorú spoločnosť dodala.
Generovanie do PDF
Vygenerujte si jediným kliknutím formulár žiadosti aj vyhlásenia do formátu PDF podľa aktuálne platnej legislatívy.
Viacjazyčnosť
Pre možnosť využívania systému zahraničnými používateľmi sú dostupné základné jazykové mutácie (EN, SK). V prípade záujmu o inú Vami vybranú jazykovú verziu ponúkame možnosť preloženia systému.
Podpisovanie
Systém obsahuje modul na elektronické podpisovanie. Proces podpisovania samotného dokumentu bol čo najviac zjednodušený.
Priradenie spoločností
Každá spoločnosť môže mať priradených svojich mzdových účtovníkov. Mzdový účtovníci vidia len údaje firiem a ich zamestnancov, ktorých majú priradených.
Logovanie
Systém zaznamenáva akúkoľvek aktivitu v systéme a ukladá o danej aktivite záznam.
Úprava designu
Systém umožňuje zmeniť a prispôsobiť design (farby, logá, hlavička, písmo) podľa danej spoločnosti.
Archivácia údajov a dokumentov
Vždy na konci ročného zúčtovania si viete jediným tlačidlom archivovať všetky dokumenty (prílohy) zadané v systéme do jedného priečinku za všetky spoločnosti, aby ste mali prehľad o každom zamestnancovi.

Štruktúra v akej sa vám to uloží je napr.: priečinok Rok2021 -> Spoločnosť -> Osoba -> všetky jej dokumenty (tu sa to ešte delí na priečinky deti, zamestnávatelia). Samozrejmosťou je archivácia celej komunikácie Mzdový účtovník -> Zamestnanec v peknej štruktúre, rovnako do priečinku danej osoby.

VLASTNOSTI SYSTÉMU

STABILITA
Stabilitu systému zabezpečuje kvalitne naprogramované jadro systému a normalizovaná databáza, ktorá je takmer celá v 3NF. Optimalizovali sme niektoré dopyty na databázu, aby bol systém ešte rýchlejší.
RESPONZIVITA
Systém je na mieru prispôsobený na mobilné zariadenia. To zabezpečuje všestranné použitie na mobile, tablete alebo počítači.
BEZPEČNOSŤ
Bezpečnosť je postavená na niekoľkých ochranných prvkoch, ktoré zabezpečujú systém proti napadnutiu z vonku a rovnako proti najbežnejším útokom z vnútra. Ochrana prihlasovacích údajov šifrovaním je samozrejmosťou.

VÝHODY SYSTÉMU

ZNÍŽENIE NÁKLADOV
Archivácia dokumentov je pre firmy často veľmi finančne náročná. Uchovávajte dokumenty na cloud serveri v systéme SISTER a ušetrite.
MENEJ ADMINISTRATÍVY
Všetka potrebná dokumentácia je pre pracovníkov mzdových oddelení dostupná online. Vďaka tomu sa zabezpečí odstránenie záťaže pri doručovaní dodatočne potrebných dokumentov.
EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA
Pri vypĺňaní tlačív vzniká množstvo chýb, čím sa zvyšuje potreba kontaktu medzi mzdovým pracovníkom a zamestnancom. Prostredníctvom systému SISTER môže mzdový pracovník rýchlo a jednoducho kontaktovať zamestnanca so žiadosťou o úpravu alebo doplnenie údajov.
 • bez časového obmedzeniaLicencia pre 1 spoločnosť

 • Grafika prispôsobená na mieru
 • Tlačivo Vyhlásenie
 • Tlačivo Žiadosť
 • Štatistiky
 • Generovanie výstupov
 • Školenie a pomoc s implementáciou
 • Import zamestnancov z CSV, XML, XLS, API
 • Vytvárania používateľov, zamestnancov, spoločnosti
 • na vyžiadanie €
 • Podpora na 1 rok

 • 8 hodín podpory mesačne
 • Implementácia všetkých legislatívnych zmien
 • Úprava systému o nahlásené vylepšenia
 • Zľahčovanie niektorých úkonov
 • Drobné doprogramovanie
 • Inováciu systému
 • Úprava vybraných funkcií špeciálne pre danú spoločnosť
 • 1740 €

Pre viac informácií o základných funkciách systému Sister kliknite <<<sem>>>
Informácie o rozšírených funkciách systému, ktoré sú v cene licencie nie sú k dispozícií online vzhľadom na know how a duševné vlastníctvo.